Věkem podmíněná makulární degenerace

Co je věkem podmíněná makulární degenerace?

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění postihující žlutou skvrnu, jež je ve středu sítnice. Žlutá skvrna obsahuje buňky, které detekují světlo a vysílají signály do optického nervu. Pro ostré vidění, řízení auta, čtení nebo třeba rozeznávání lidských tváří je nejdůležitější právě tato středová část sítnice. Degenerace žluté skvrny může vyvolat dvě formy ztráty zraku: atrofickou (suchá forma) a exudativní (vlhká forma). Oba typy způsobují zamlžené vidění. Věkem podmíněná makulární degenerace narušuje ostrost centrálního vidění, které oko používá hlavně když potřebuje zaostřit na detail, například při čtení nebo řízení. VPMD se rozvíjí přirozeně s věkem. Může vést i k trvalému a nezvratnému zhoršení centrálního vidění. Pokud trpíte VPMD, může pro vás být obtížné soustředit se při úkolech, kde potřebujete zaostřovat. Pravděpodobnost rozvoje VPMD lze snížit omezením kontaktu s ultrafialovými paprsky. Těm se můžete bránit pomocí brýlí nebo kontaktních čoček s dostečným UV filtrem.

 

Kdo je ohrožen věkem podmíněnou makulární degenerací?

Riziko vzniku VPMD roste s věkem. Ačkoli její přesné příčiny nejsou jasné, existují určité rizikové faktory. Zvýšené riziko jejího vzniku hrozí lidem s vysokým krevním tlakem či nadváhou. Roli hraje také dědičnost, takže pokud se vyskytuje VPMD ve vaší rodině, roste riziko i u vás.

 

Stádia věkem podmíněné makulární degenerace

 • Rané stádium: Rané stádium VPMD označují drúzy (žluté tečky) pod sítnicí. V tomto stádiu většinou k odhalení onemocnění nedochází, protože většině pacientů se během něj zrak nezhoršuje. 

 • Středně pokročilé stádium: V této fázi začíná docházet ke ztrátě zraku, ale nemusí být ještě rozpoznatelná. Aby bylo možné určit VPMD už v tomto bodu, je třeba chodit na pravidelná vyšetření očí.   

 • Laterální stádium: V tomto stádiu dochází ke ztrátě jasného vidění.

 

 

Typy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Níže jsou popsány dva typy věkem podmíněné makulární degenerace.

 

        1. Vlhká (exudativní) věkem podmíněná makulární degenerace

Vzniká v důsledku prorůstání křehkých krevních cév do choroidu, což je vrstva uvnitř sítnice. Takové prorůstání nazýváme neovaskularizace. K vyvolání vlhké makulární degenerace dochází, když začnou z choroidu do žluté skvrny prorůstat cévy.

Tyto nové cévy jsou velmi jemné a může z nich unikat krev nebo jiné tekutiny. Ty pak způsobují posunutí žlutého bodu a zakrytí sítnice. Člověk pak vidí rozmazaně. Taková situace je ovšem vzácná.

Pokud se v jednom z vašich očí rozvinula VPMD, pak hrozí zvýšené riziko rozvoje tohoto onemocnění i v druhém oku. Vlhká VPMD nemá na rozdíl od suché varianty různá stádia, vede však obvykle k závažnějším poruchám.

 

          2. Suchá (atropická) makulární degenerace

Může vzniknout jako důsledek postupného zhoršování stavu buněk žlutého bodu. Způsobuje vznik slepého bodu v centru vidění a snižuje funkci žlutého bodu.

Toto je výrazně častější forma věkem podmíněné makulární degenerace. Toto onemocnění se zhoršuje vzhledem k drúzám (žlutým usazeninám pod sítnicí). Jak drúzy postupně narůstají, postupuje suchá forma makulární degenerace od raného stádia přes středně pokročilé až do pokročilého stádia. V poslední fázi už začnete vnímat poškození sítnice a ztrátu zraku. U lidí se suchou formou VPMD je vyšší pravděpodobnost rozvoje také vlhké formy této nemoci.

 

Jaké jsou příznaky a léčba věkem podmíněné makulární degenerace?

Příznaky věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Sítnice je vrstva, která pokrývá vnitřní stranu oční bulvy. Při VPMD dochází k ničení citlivých buněk žlutého bodu a tvorbě slepého bodu ve středu vidění. Pokud trpíte onemocněním VPMD, vidíte jasně věci na okraji zorného pole, ale věci uprostřed něj jsou kvůli poškození žlutého bodu rozostřené.

Příznaky věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) jsou stabilní, ale jejich intenzita se může s věkem zhoršovat:

 

Příznaky suché VPMD

 • Rozostřené vidění při čtení a potřeba jasného světla.   

 • Méně jasné barevné schéma než u zdravého oka.

 

Symptomy vlhké VPMD   

 • Veškeré příznaky suché formy věkem podmíněné makulární degenerace popsané výše.  

 • Slepé místo ve středu vidění se zvětšuje.

 • Rovné čáry vidíme pokřiveně nebo vlnitě (metamorfopsie).

 

Brýle se žlutě či oranžově zabarvenými čočkami mohou zlepšit hloubku vidění a zvýšit kontrast při pobytu uvnitř i venku.

 

Náprava věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Náprava suché VPMD

Zde mohou pomoci změny v životním stylu. Při čtení pomůže lupa, volba knih s většími písmeny nebo intenzivnější osvětlení.

Oční lékaři doporučují pravidelné prohlídky očí, aby bylo možné podchytit toto onemocnění v nejranějším stádiu a pokud možno zabránit dalšímu zhoršování zraku.

 

Léčba vlhké VPMD

Aby se zabránilo úplné ztrátě zraku, je u vlhké VPMD potřeba okamžitá léčba. V úvahu připadají následující typy:   

 • Fotodynamická terapie

Fotodynamická terapie využívá k nápravě léky citlivé na světlo a také laser. Když lék reaguje s cíleným laserem, uzavře nové a prosakující cévy a pomůže tak předejít další ztrátě zraku.

 • Léky proti VEGF

Písmena VEGF jsou u medikamentů k této variantě léčby vlhké makulární degenerace zkratkou pro vascular endothelial growth factor – vaskulární endoteliální růstový faktor. Při tomto zákroku oftalmolog provede anestezii oka a vstříkne do něj tenkou jehlou tento přípravek.

 

Související články

Makulární díra

Makulární otok

Garance 100% spokojenosti

Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich zákazníků.
Profesionální služby, na které je spolehnutí.

 • 90denní garance měření zraku
 • Doživotní servis
 • Garance 100% spokojenosti s multifokálními brýlemi
Podrobnosti Podrobnosti

Loading...

[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Úspěch

Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku